Meer inzicht in Familieopstelling Den Haag

Net je echte familie

‘Opstellingen’ zijn driedimensionale verbeeldingen van het netwerk waarin jouw klacht of vraag zich afspeelt. Zo’n opstelling geeft je heel snel heel veel inzicht in je situatie. En omdat het een fysieke werkelijkheid is, begrijp je het niet alleen met je hoofd, maar in je hele wezen.

Niemand komt nergens vandaan

Je leven speelt zich af in een aantal ‘systemen’. Dat kan een gezin zijn, maar ook een bedrijf of de familie waarin je bent opgegroeid. Het is een groep met haar eigen regels en wetten, waar iedereen zijn eigen rol heeft. De patronen in deze groep zijn meestal onzichtbaar, maar bepalen wel wezenlijke normen en waarden. Als je in de knoop zit met jezelf, ben je misschien wel in conflict met deze onzichtbare waarden en normen.

De intense beleving van jouw wereld

Met een ‘opstelling’ krijg je de onbewuste processen en patronen in jouw systeem te zien. Je staat letterlijk tussen de mensen uit jouw ‘systeem’. Dat levert bijna altijd onmiddellijk inzicht op. Je ziet relaties, je herkent gedrag en je snapt meteen wat je kan helpen.

Je beleeft waarom je zo bent

Een familieopstelling is soms heftig. Daar sta je dan. Tussen mensen die jouw dierbaren voorstellen. Ze reageren op jou en jij reageert op hen. Je beleeft dingen die je normaal zou bespreken en analyseren. Door de fysieke beleving begrijp je het nu opeens pas echt goed.

Hoe werkt zo’n familieopstelling?

Je kiest uit een groep deelnemers de plaatsvervangers voor jouw familieleden en andere personen die een rol spelen in jouw leven. Je zet ze op hun plek in de ruimte. Zodra ze geplaatst zijn ervaren zij de gedachten en de emoties van de mensen die zij vertegenwoordigen. Hun reacties laten doorgaans heel snel en haarscherp zien wat er speelt.

Resultaat

Het ervaren in een opstelling en je eigen plek innemen in je systeem van herkomst, geeft een gevoel van heling op een diepere laag. Daarbij is de collectieve ervaring, de bijdrage van anderen en het samen onderzoeken van verbanden een verrijkende ervaring die je ook zonder klacht veel op kan leveren. Bel of mail voor meer informatie naar Familieopstelling Den Haag.